Hong Kong

3GB Hong Kong (China) 30-Day

$220.00 MXN

3GB Greater China

$384.00 MXN

12GB Greater China

$1,152.00 MXN

1GB Greater China

$154.00 MXN

1GB Hong Kong (China) 7-Day

$88.00 MXN

500MB Day Pass Hong Kong (China)

$33.00 MXN

10GB Global BIZ

$2,151.00 MXN

5GB Global

$2,125.00 MXN

12GB Global

$4,774.00 MXN

3GB Global

$1,591.00 MXN

1GB Global

$637.00 MXN

5GB Global BIZ

$1,375.00 MXN